Najväčší dosah

Vedeli ste, že máme betón pumpu s najväčším ramenom v okolí Banskej Bystrice?

Kvalitný betón

Dovolíme si tvrdiť, že do našich betónových zmesí pridávame to najtvrdšie kamenivo, ktoré sa ťaží v Banskobystrickom okrese.

Záruka kvality

Vedeli ste, že všetky naše betónové zmesi sú certifikované TECHNICKÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM STAVEBNÝM Bratislava?

Lom Ťarbaška

Lom sa nachádza 5km od betonárne smerom na Hornú Mičinú. Spracúva sa tak dolomitové kamenivo, s ktorého sa vyrábajú certifikované frakcie 0-4; 4-8; 8-22 ako aj materiály vyhľadávané pre stavebné účely 22-63 (makadam) a 0-63 vhodný na cesty, chodníky a parkoviská pod asfaltový povrch, ako aj zámkovú dlažbu.