Najväčší dosah

Vedeli ste, že máme betón pumpu s najväčším ramenom v okolí Banskej Bystrice?

Kvalitný betón

Dovolíme si tvrdiť, že do našich betónových zmesí pridávame to najtvrdšie kamenivo, ktoré sa ťaží v Banskobystrickom okrese.

Záruka kvality

Vedeli ste, že všetky naše betónové zmesi sú certifikované TECHNICKÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM STAVEBNÝM Bratislava?

O nás

Výroba betónových zmesí má v našej spoločnosti dlhoročnú tradíciu, už od roku 1995 prevádzkujeme v Banskej Bystrici centrálnu betonáreň na Mičinskej ceste 78.

Kabe s. r. o. logo

Naša spoločnosť vyrába široký sortiment betónových zmesí rôznych tried a receptúr, ako aj stavebného kameniva. Od roku 2000 prevádzkujeme Lom Ťarbaška, nachádzajúci sa pri Banskej Bystrici.

Kameňolom Ťarbaška

V lome prebieha ťažba dolomitového kameniva, ktoré je určené pre betonárske a stavebné účely. Betónové zmesy a potery ktoré vyrábame, sú certifikované TECHNICKÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM STAVEBNÝM Bratislava. Výroba na prevádzke prebieha v súlade s kontrolou vnútropodnikového systému kvality ISO 9001. Neodmysliteľná je pre nás spolupráca s firmou Stachema a. s. Bratislava, ktorá nám poskytuje vysokokvalitnú stavebnú chémiu a prísady do betónu.

Budova spoločnosti Stachema a. s. v Bratislave

V rámci flexibility našej spoločnosti dokážeme zrealizovať receptúry dodané zákazníkom. Výroba betónovej zmesy je realizovaná na betonárke STASIS s objemom 1m³ a výkonom 55 m³/h. Dopravu realizujeme vlastnými modernými, vzorovo udržiavanými autami, čo nám umožňuje rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám objednávajúceho. Vlastníme aj čerpadlo s najdlhším dosahom v okolí Banskej Bystrice.

Betonáreň Stasis

Vďaka tímu pravidelne preškolovaných, kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou praxou, dobrému technickému vybaveniu a schopnosti spoľahlivo a načas vybavovať prijaté objednávky, si naša spoločnosť udržuje stabilné postavenie na trhu. Naše Motto: "Ako stvrdne, tak ostane" poukazuje na kvalitu našich výrobkov.

Naši školení pracovníci