Najväčší dosah

Vedeli ste, že máme betón pumpu s najväčším ramenom v okolí Banskej Bystrice?

Kvalitný betón

Dovolíme si tvrdiť, že do našich betónových zmesí pridávame to najtvrdšie kamenivo, ktoré sa ťaží v Banskobystrickom okrese.

Záruka kvality

Vedeli ste, že všetky naše betónové zmesi sú certifikované TECHNICKÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM STAVEBNÝM Bratislava?

Betonáreň Stasis

Betonáreň sa nachádza v Banskej Bystrici na Mičinskej ceste 78. Ponúkame výrobu certifikovaných betónových zmesí podľa platných noriem, ako aj výrobu betónu podľa požiadaviek zákazníka.

Realizujeme taktiež samonivelačné cementové podlahy, ktoré sa vylievajú tak ako anhydridové (sádrové). Výhodou cementových je ich použiteľnosť do rôznich prostredí, tak ako aj ich schopnosť naakumulovať a vyžarovať teplo, čo má za následok úsporu pri vykurovaní.

Betonáreň je vybavená vykurovacími telesami, ktoré umožnújú prevádzku celoročne, bez ohľadu na počasie.